Tenshinkan Karate Federation UK / Stirling University Tenshinkan Karate Federation UK / Lynch Centre Tenshinan Karate Federation UK/Invergowrie Tenshinkan Karate Federation / Barbican Dojo Tenshinkan Karate Federation UK / Ardler Dojo Tenshinkan Karate Federation UK / Home Page MORALS OF THE DOJO DOJO KUN 1. Character JINKAKU KANSEI NI TUTOMERU KOTO TO STRIVE FOR THE PERFECTION OF CHARACTER 2. Sincerity MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO TO DEFEND THE PATHS OF TRUTH 3. Effort DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAO KOTO TO FOSTER THE SPIRIT OF EFFORT 4. Etiquette REIGIO O MONJIRU KOTO TO HONOUR THE PRINCIPLES OF ETIQUETTE 5. Self Control KETSU KI NO YU U O IMASHIMERU KOTO TO GUARD AGAINST ABUSE OF SKILL